Sempre hi ha dues possibles respostes. La primera obeiria al conegut 'renovar-se o morir'. No és aquest el nostre cas. Creiem que la motivació negativa no és, o almenys no per a nosaltres, el motor del canvi. A la pregunta 'per què canviar?', nosaltres responem que és el nostre desig. Creiem que l'evolució no és només un recurs de supervivència, sinó també un instrument de millora.

Aquesta filosofia d'evolucionar per millorar ha estat el mòbil principal al llarg dels nostres primers 28 anys d'activitat. Al llarg d'aquest període, ens presentem amb una imatge que ja fou diferent i original al seu temps, que va ser transformada prèviament als 11 anys de la seva creació i gràcies a la qual hem sigut coneguts i reconeguts.

I doncs, per què volem canviar i consumir recursos en desenvolupar i instaurar una nova manera d'identificar-nos? La resposta la trobem en la dinàmica pròpia de qualsevol procés evolutiu: el procés en si és gradual, però es manifesta en etapes clares. Amb la nostra nova imatge corporativa a punt, només pretenem donar fe de la nostra contínua evolució, filosofia de renovació i voluntat de millorar allò que està bé per fer-ho encara millor.

L'element principal que representa el canvi és la nostra nova marca. Amb ella, hem volgut mostrar no només l'habilitat gràfica de crear un símbol, sinó la possibilitat de registrar una relació humana i professional –en aquest cas, entre propietari i dissenyador– intensa i de llarga durada, com la que existeix entre molts dels nostres clients; i així posar de manifest com aquesta relació pot fructificar, no només en un nou dibuix, sinó també en un concepte diferent de l'objecte tractat.

És precisament gràcies a aquesta relació que hem pogut enfocar la creació de la marca d'una manera diferent: en lloc de començar per definir el marc tècnic de generació del símbol (semàntica, visió, reproducció, etc.), la petjada que ens identifica s'ha creat tot prioritzant els valors artístics i plàstics del grafisme en si sobre qualsevol altre consideració. De totes maneres, hem tingut molta cura a no confondre una marca amb un tros de quadre: el símbol final, a més a més dels seus valors plàstics, compleix amb tots els requisits tècnics necessaris per ser considerat i utilitzat com a marca.