Publicitat exterior
Todos
Mupis
Sènior i vitrines
Columnes
Cabines i quioscos
Tanques
Monoposts
Backlight
Lona façana
Busos
Decoració de diferents elements implantats a l'aire lliure, per a una comunicació de curta i llarga duració.

Tant la impressió serigràfica com la digital, compten amb la gamma de tintes necessàries per resistir sense problema les inclemències del temps que es poden plantejar durant les campanyes.

Els elements poden imprimir-se en diferents suports: paper, vinil adhesiu PVC, backlight, etc.

El format d'impressió varia en funció de l'espai on s'ubica la comunicació.
MUPI Publicitat exterior

Impressió sobre paper estucat 150 g. Cartelleria a la unitat i llargues tirades. Mesures: 1.200 x 1.750 mm.
Sènior i Vitrines Publicitat exterior

Sènior: Mesures: 3.130 x 2.300 mm. Suport: Paper 160 g especial per a retroil·luminar. Vitrines: Mesures: 3.960 x 3.050 mm. Suport: Paper 160 g especial per a retroil·luminar. Impressió en una peça. Confeccionat, llest per a la seva col·locació. Producte desenvolupat especialment per als nous suports rotatius.
Columnes Publicitat exterior

Impressió sobre paper estucat 150 g. Cartelleria a unitats i a llargues tirades. Mesures: 1.200 x 3.250 mm.
Cabines y Quioscs Publicitat exterior

Impressió sobre paper estucat 150 g. Cartelleria a la unitat i llargues tirades.

Tanques Publicitat exterior

Tanques de paper: campanya de curta duració en paper de 120 g. Revers blau Blue-Back.

Tanques de vinil: campanya de vinil amb un mínim de 2 anys de garantia.

Monoposts Publicitat exterior

Vinil de llarga duració. Cartelleria a la unitat i llargues tirades.

Backlight Publicitat exterior

Impressió sobre qualsevol material flexible o rígid, apte per retroil·luminar. Altíssima qualitat d’impressió fotogràfica i durabilitat UV per tal que sigui visible les 24  hores del dia. Tanques retroil·luminades, distribuïdors automàtics, marquesines, columnes, escales senyalística, punt de venda, ambientació, etc.

Lona façana Publicitat exterior

Cobertura de façanes d’edificis i bastides, sense límit de grandària. Realitzades en mesh, lona microperforada de qualitat. Confeccionades a mida als nostres tallers. Reforçades per tot el perímetre amb borlet de silicona. El sistema d’amarrament facilita el muntatge i la tensió. I el més important: el servei d’instal·lació i el manteniment van inclosos.

Busos Publicitat exterior

Decoració exterior integral o parcial d’autobusos realitzada amb vinil blanc d’alta adherència o microperforat.