Retail
Todos
Adhesiu terra
Adhesiu vidriera
Cartelleria
Cobre-alarma
Aparadors
Senyalització i punts de venda
Decoració de diferents elements per a la implantació a l'interior de recintes de punts de venda i comunicació de curta i llarga duració.

La impressió es pot realitzar a qualsevol format i material, en funció del lloc al que s'hagi d'aplicar.

El retail busca cridar l'atenció del client de forma visual i atractiva, cosa que s'aconsegueix amb la gran varietat de possibilitats comunicatives que engloba.
Adhesiu terra Retail

PVC adhesius per a la seva col·locació al terra del punt de venda. Es laminen amb un protector antilliscant per evitar qualsevol accident en passar-hi per sobre.

Adhesiu vidriera Retail

PVC adhesius per col·locar a vidrieres. Poder ser de visió interior, exterior o de doble visió, en PVC blanc o transparent, segons la necessitat.

Cartelleria Retail

Elements de cartró o paper, impresos a una o dues cares, per a la seva col·locació aèria (suspesos al sostre) o fixats en parets, vidrieres o aparadors.

Cobre-alarma Retail

Fabricats en microcanal o folding, s’utilitzen per folrar les antenes antirobatori a les sortides i caixers de comerços i grans superfícies.

Aparadors Retail

Solucions individuals sobre tot tipus de materials: tèxtils, paper, cartró, plàstics rígids o flexibles, retroil·luminats, etc., sense límit de forma ni mida. Aparadors decorats, backlights, cartelleria, separadors i corporis.

Senyalització punts de venda Retail