Edició
 
Impressió de tot tipus de fullets a una o dues cares (simples, díptics, tríptics, etc.), llibrets, quaderns anellats, targetes grans, etc., en digital o digital offset.

Els materials abasten un ampli ventall de possibilitats: paper, cartolina, etc., en els gramatges adequats per a cada necessitat.