Renderització
 
Realització de mostres virtuals, tant estàtiques com 3D controlables per ordinador, d'elements comunicatius que els nostres clients ens sol·liciten.

La renderització ajuda en gran mesura a una visualització prèvia del treball a realitzar, aclarint possibles dubtes que d'altra manera podrien provocar retards a la seva impressió o manipulació.

Exemple: box
Exemple: carro
Exemple: expositor
Exemple: cubs
Exemple: moble

Descarregar pdf renderització
Descarregar pdf renderització
Descarregar pdf renderització
Descarregar pdf renderització
Descarregar pdf renderització