Servei i solució integral a qualsevol demanda de preparació i tractament d'originals a imprimir; tant física en CD, DVD, memòria Flash, etc., com digital, mitjançant servidor FTP, correu electrònic, etc. Servei de preparació de maquetes i virtuals, segons original rebut, o dissenyades pel nostre departament gràfic. Realització de proves de color i posterior insolat o filmació mitjançant sistema directe a planxa o directe a pantalla CTS. Tot això controlat per estacions de treball Mac i PC.

Tractament de color: programari i maquinari per a tractament i proves de color homologades. Servidors d'imposició: flux de treball CIP 2. Plotters per a fer proves de qualitat de 70 x 100 cm. Filmació 2 CTP d'insolació directa a la planxa (Offset) insolació 1 CTS d'insolació directa a pantalla (Serigrafia).